-

Convocatòria extraordinària de la prova de nivell

  1. Convocatòria extraordinària de la prova de nivell   /
  2. Convocatòria extraordinària de la prova de nivell

Convocatòria extraordinària de la prova de nivell

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió extraordinària del dia 18 de setembre de 2020, ha aprovat la convocatòria d'una prova extraordinària de nivell C1. El termini d'inscripció per al nivell C1 serà des del 28 de setembre fins al 2 d'octubre de 2020, ambdues dates incloses. Podeu consultar les dates de les proves en l'enllaç següent.