-

Publicació en el DOGV

  1. Publicació en el DOGV   /
  2. Publicació en el DOGV

Publicació en el DOGV

Publicació en el DOGV de la Resolució de resultats provisionals de nivell C1

Hui s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 10 de desembre de 2020, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova extraordinària de nivell C1 de coneixements de valencià.

Termini per a presentar les sol·licituds de reclamacions de la qualificació i /o revisió de la prova: del 23 desembre de 2020 al 12 de gener de 2021.

Les sol·licituds presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Llija atentament les instruccions i la diferència entre els dos tràmits:

1. Enllaç al tràmit de revisió de la prova.

2. Enllaç al tràmit de reclamació de la qualificació.