-

Verificació de matrícula JQCV

  1. Verificació de matrícula JQCV   /
  2. Verificació de matrícula JQCV

Verificació de matrícula JQCV

Pot consultar la inscripció a la prova en aquest enllaç.

 

El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al dimecres 21 d'octubre de 2020. Si no us trobeu matriculat i sí que vau realitzar el pagament de la taxa, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència. Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.